Download de privacy verklaring: Privacy verklaring Ipsum Computer Service

Privacyverklaring www.ipsumcomputerservice.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ipsum Computer Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ipsum Computer Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ipsum Computer Service verstrekt. Ipsum Computer Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Ipsum Computer Service deze gegevens nodig heeft
Ipsum Computer Service verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te kunnen handelen en om contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is.

Hoe lang Ipsum Computer Service gegevens bewaard
Ipsum Computer Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Ipsum Computer Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Ipsum Computer Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ipsum Computer Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Statcounter
Ipsum Computer Service maakt gebruik van Statcounter om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Statcounter opgeslagen op servers in Dublin. Lees het privacybeleid van Statcounter voor meer informatie. Statcounter gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ipsum Computer Service te kunnen verstrekken. Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien Statcounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Statcounter verwerken. Ipsum Computer Service heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [AT] ipsumcomputerservice [DOT] com. Ipsum Computer Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Ipsum Computer Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ipsum Computer Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en sterke wachtwoorden om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ipsum Computer Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ipsum Computer Service op via info [AT] ipsumcomputerservice [DOT] com. www.ipsumcomputerservice.com is een website van Ipsum Computer Service. Ipsum Computer Service is als volgt te bereiken:
Postadres: Spankerenseweg 44, 6951CH in Dieren
Vestigingsadres: Spankerenseweg 44, 6951CH in Dieren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64195902
Telefoon: 0613990114
E-mailadres: info [AT] ipsumcomputerservice [DOT] com